Gråbarsyke, sykdom på furu forårsaket av sekksporesoppen Lophodermella sulcigena. Angriper nålene om våren. Om høsten blir nålene etter hvert gråbrune, ofte med et fiolett anstrøk. I løpet av vinteren og neste vår blir fargen mer blek, og det blir da også synlig små mørke prikker og uregelmessige flekker og bånd av kvaeansamlinger i nålene. Det er karakteristisk at nålene ikke drepes i hele sin lengde, men basis forblir frisk og grønn, med skarp overgang til den døde delen. Dette gir furubaret et særegent spraglet utseende. Sporehoper utvikles på de døde nålene. De faller vanligvis av om høsten. Fuktig vær om våren er gunstig for soppens angrep. Det er særlig trær i 10–30-årsalder som er utsatt for angrep. Det er stor individforskjell i mottagelighet for sykdommen. Skaden er vanligvis av mindre betydning.