Trichoderma, konidiesoppslekt (Fungi imperfecti). Noen av artene er konidiestadiet av sekksporesopper i orden Hypocreales. De har ofte et karakteristisk grønnfarget mycel. Meget alminnelig i jord, men finnes også på forskjellig døende og dødt plantemateriale. Trichoderma viride er trolig en av de vanligst forekommende soppene i jord over hele verden. Flere arter har sterk antagonistisk virkning på andre sopper i jord, og blir brukt i biologisk bekjempelse av forskjellige sopper som er årsak til sykdom på planter. Mest kjent til slik bruk er ulike isolater av Trichoderma harzianum.