Tomatstengelsyke, sykdom på tomat forårsaket av sekksporesoppen Didymella lycopersici. Angrep viser seg vanligvis ved basis av stengelen som større eller mindre mørkt brune, innsunkne sår, hvor soppens fruktlegemer (pyknider) er synlig som små, svarte prikker. Sykdommen kunne tidligere gjøre mye skade, men er i dag vanligvis av liten betydning.