Sotdugg, sotaktig belegg på bladene av busker og trær. Det er forårsaket av forskjellige saprofyttiske konidiesopper med mørkfarget mycel (Alternaria, Cladosporium), som vokser i de sukkerholdige ekskrementene fra bladlus (honningdugg). Soppene angriper ikke planten. Vanlig på planter som er spesielt utsatt for bladlusangrep, f.eks. bjørk, eik, lind og plomme.