Poppelrust, sykdom på forskjellige poppelarter forårsaket av rustsoppen Melampsora larici-populina. Den er vertvekslende mellom lerkarter, hvor aecidiesporehoper dannes på nålene, og poppelarter, hvor uredosporehopene viser seg som gule flekker på undersiden av bladene, og teleutosporehopene som brunaktige skorper på oversiden av bladene. Sykdommen kan gjøre noe skade, spesielt i planteskoler, ved at bladene visner og faller av for tidlig. Skaden på lerk er uten betydning. Bekjempes ved å holde lerk og poppel atskilt, dyrke resistente sorter, og eventuelt sprøyte med et kjemisk soppmiddel.