Phytophthora

Phytophthora, slekt av bladskimmelsopper i familien Pythiaceae. Nyere undersøkelser har vist at denne gruppen mikroorganismer ikke er sopp (Fungi), og de føres nå til riket Chromista (det gule rike) i Eucaryota. Hittil (2009) er rapportert 67 arter, antall kjente arter er økende.

Faktaboks

Uttale
fytˈoftora
Etymologi
av gresk fytó n, ‘plante’ og fthorá , ‘ødeleggelse’

Phytophthora omfatter mange arter som er årsak til økonomisk viktige sykdommer på blant annet potet, eple, pære, tomat og tobakk. Phytophthora infestans er årsak til potettørråte, som kan gjøre stor skade overalt hvor potet dyrkes. P. cactorum kan føre til råte både på frukten og i barken hos eple, visning av jordbærplanter (rotstokkråte) og visning av forskjellige prydplanter som dyrkes i resirkulerende næringsløsning i veksthus. P. fragariae er årsak til rød marg, en meget ødeleggende sykdom på jordbærrøtter. En ny art, påvist for første gang i 1990-årene, P. ramorum kan gjøre mye skade på rhododendron, eik, bøk og en del andre planteslag, bl.a. rapporteres om omfattende skader på lerk i England. P. plurivora er funnet på spisslønn og bøk på et avgrenset område ved Stavanger. Arten er påvist på mer enn 40 ulike lauvtrearter i Europa og USA, og regnes som en stor trussel i lauvdominert skog. P. cambivora er påvist på nobeledelgran og bøk i Norge. P. cinnamomi er årsak til skogskader i Australia, og er også funnet i veksthus i Norge. P. lateralis, P. pinifolia og P. alni gir skader på hhv. sypress, furu og or, men er ikke rapportert i Norge. På trær viser angrep av Phytophthera seg som tjæreliknende utflod på stammen og misfarging av veden, gult og glissent bladverk og døde grener.

Bekjempelse

Phytophthora lar seg vanskelig bekjempe kjemisk. Mot angrep på potet og jordbær brukes soppmidler som har en viss begrensende effekt. Ved avgrensede angrep på skog har hogst og brenning av infisert materiale, kombinert med ferdselsrestriksjoner for å hindre smittespredning vist seg å ha effekt, bl.a. i USA. I Europa har injeksjon av fosfitt i stammen på særlig verdifulle trær vist seg å begrense angrepet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg