Flutolanil, systemisk virkende soppmiddel i fenylamid-gruppen. Tillatt brukt til beising av settepoteter og blomsterløk. Spesielt god virkning mot angrep av svartskurv både som jordsmitte og smitte som følger knoller og løk. Ble markedsført under preparatnavnet Moncut. Mistet godkjenning i 2003.