Honningdugg, sukkerholdig, seig væske på bladene hos ulike løvtrær. Skyldes et sukkerholdig sekret som skilles ut av bladlus og andre sugende insekter. Belegget svartner ofte pga. vekst av ulike saprofyttiske sopper, sotdugg. Honningdugg er også en betegnelse på en væske som opptrer i kornaks som er angrepet av meldrøye.