Tiofanatmetyl, systemisk virkende soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot soppsykdommer i frukt, grønnsaker, prydplanter og bartreplanter. Brukt alene gir det lett resistens, bør derfor brukes vekselvis med andre sprøytemidler. Markedsføres under handelsnavnet Topsin.