Colletotrichum, artsrik slekt av konidiesopper som angriper og kan gjøre stor skade på mange forskjellige planteslag. Viktigst i Norge er bønneflekk, C. lindemuthianum.