Haglskuddsyke, betegnelse på hullete blad hos kirsebær og plomme. Starter som oftest som millimeterstore, brune flekker, som kan flyte sammen til større partier. Vevet i flekkene tørker inn og faller ut, slik at det etterlates hull i bladet. Kan ha mange årsaker. På kirsebær, til dels plomme, skyldes skaden ofte angrep av sekksporesoppen Stigmina carpophila (konidiestadium Clasterosporium carpophilum). Vanligst på plomme er angrep av lokkrust Pucciniastrum areolatum. På kirsebær kan skaden også skyldes angrep av bakteriekreft, foruten ulike virus. Haglskuddsyke kan også skyldes feilaktig sprøyting med plantevernmidler, særlig kobberpreparater. Blir omfanget av hull stort på et blad, kan bladet falle av. Får dette et større omfang vil treet få redusert tilvekst.