Cylindrocarpon, soppslekt som omfatter konidiestadiet til soppslekten Nectria.