Rød marg, sykdom på jordbær forårsaket av soppen Phytophthora fragariaevar. fragariae. Viser seg som misvekst, dårlig avling og visning og død av planter. Ved kraftig angrep kan en jordbæråker bli totalt ødelagt. Soppen danner oosporer (hvilesporer) som kan overleve i planterester eller i jorden i minst 10–15 år uten vertplanter. De blir stimulert til å spire ved planting av jordbær, og det dannes sporangier med zoosporer som kan svømme i jordvann og infisere rotspissene på friske planter. Gunstige forhold for infeksjon er forholdsvis kjølig vær og rikelig med nedbør. Jordbær og loganbær er de eneste kjente naturlige vertplanter for soppen. Men trolig kan enkelte arter i slektene Geum, humleblom, og Potentilla, mure, fungere som latente bærere av soppen. Sorter som «Senga Sengana», «Bounty», «Zephyr» og «Elsanta» er svært mottagelige for rød marg. Bekjempes først og fremst ved bruk av friskt, sykdomskontrollert plantemateriale, vekstskifte og god drenering av åkeren. Sprøyting med ulike kjemiske soppmidler kan ha en viss effekt.