Bønnemosaikkvirus, sykdomsfremkallende virus på bønne. Viser seg som lysere og mørkere grønne partier på bladene, ofte langs nervene. Bladene kan bli buklete, og på skolmene kan det bli døde partier. Viruset overføres blant annet med bladlus og med frø. Bekjempes mest effektivt ved dyrking av resistente sorter.