Freesia mosaikkvirus, virus som kan føre til bladmosaikk på Freesia. Det overføres med bladlus. Mest skade gjør det i kombinasjon med enkelte andre virus, først og fremst misdannelser av blomster, og nekrotiske flekker og streker på bladene.