Cladosporium, artsrik slekt av konidiesopper med mørkfarget mycel og sporer. Mest alminnelig er arten C. herbarum, som er en vanlig bestanddel av det mørkfargede soppbelegget (svertesopper) som under fuktige forhold kan utvikles på overflaten av mange forskjellige organiske stoffer, slik som døde planterester, tre (se blåved) og treholdige produkter. Soppen kan opptre på overflaten av blad på forskjellige plantearter, men ser normalt ikke ut til å kunne forårsake sykdom. Under spesielt fuktige værforhold kan den gjøre skade på kornaks. Arten C. cucumerinum, agurkgummiflod, fører på agurkfruktene til innsunkne flekker som det skilles ut en seig, gummiaktig væske fra. Sykdommen betyr lite i dag på grunn av resistens mot soppen hos de sortene som dyrkes. Fløyelsflekk, C. fulvum, (Fulvia fulva), angriper bladene på tomat i veksthus. Det fører til flekker som er blekt gule på oversiden av bladene. På undersiden av bladene, hvor soppen sporulerer, er flekkene brunlige, nærmest fløyelsaktige. I moderne tomatdyrking er soppen vanligvis av liten betydning på grunn av bruk av resistente sorter og god kontroll av luftfuktigheten. Høy luftfuktighet er nødvendig for angrep. Større mengder i luften av enkelte Cladosporium-arters sporer kan være allergifremkallende og ha betydning ved utvikling av astma og høyfeber. Inne i bygninger kan Cladosporium-sporer ofte påvises i luften, og har da vanligvis forbindelse med fuktskader på loft, kjølerom eller soverom.