Pelargoniumvirus, forskjellige virus som forårsaker sykdom på pelargonium. Viser seg som gule ringflekker og nekroser på bladene, deformerte blad, nedsatt blomstring og blomster med dårlig holdbarhet og stiklinger som roter seg dårlig. Viktigst er pelargonium-blomsterspetningsvirus og tomatringflekkvirus, som kan gjøre mye skade. Bekjempes først og fremst ved bruk av friskt, sykdomstestet plantemateriale.