Fluemugg, parasittsopp på husflue, se soppslekten Entomophthora.