Rotdreper, sykdom på korn og gress forårsaket av sekksporesoppen Gäumannomyces graminis. Angrep viser seg først ved svartfarging av røttene og stråbasis. Etter aksskyting sees ofte flere kvadratmeter store flekker i åkeren der toppen av akset skiller seg ut med et usedvanlig hvitt preg (hvitaksdannelse). Sterke angrep fører til tomme aks.