Salatbladskimmel, sykdom på salat forårsaket av bladskimmelsoppen Bremia lactucae. Viser seg på undersiden av bladene som gulgrønne flekker med et hvitt, vattaktig soppbelegg. Eldre flekker blir brune til svarte, og dette skyldes angrep av sekundære sopper og bakterier. Sykdommen kan utvikle seg videre på kjølelager og under transport. Den kan gjøre stor skade, først og fremst ved at blader med flekker må pusses bort før salg, men også fordi flekkene er inngangsport for råteorganismer som raskt kan gjøre hele salathodet ubrukelig. Angrep kan forebygges ved bruk av resistente sorter, på friland ved vekstskifte, og i veksthus ved hygieniske tiltak. På grunn av kort dyrkingstid for salat er de kjemiske soppmidlene som har virkning, ikke lenger tillatt brukt i Norge.