Gropflekk, sykdom på gulrot forårsaket av algesoppen Pythium viola. Utvikler seg som små hulrom under overhuden (peridermen) på roten. Hulrommene øker i størrelse etter hvert som gulroten vokser, overhuden blir ofte mørkere farget, og sprekker til sist opp. Det blir på denne måten dannet større eller mindre åpne sår som er noen få millimeter dype. Sekundære råteorganismer kan trenge inn i flekken, og føre til at større eller mindre deler av roten råtner. Sykdommen utvikler seg under veksttiden. Dårlig jordstruktur, jordpakking, sterk gjødsling og kort tid mellom hver gang det dyrkes gulrot fremmer angrep. Gropflekk er en av de viktigste sykdomsproblemene i gulrotdyrkingen. Bekjempes først og fremst ved å unngå forhold som fremmer angrep. Noen sorter er sterke mot sykdommen. Et soppmiddel spesielt virksomt mot algesopper kan også benyttes.