Selleriskurv, sykdom på knoll- og stilkselleri forårsaket av konidiesoppen Phoma apiicola. Kan gi stor skade ved rotbrann på frø- og prikleplanter. Men viktigste skade er de rustbrune, dypt oppsprukne partier med gråbrun råte under på knollselleri. På stilkselleri råtner stilkene fra basis. Angrepne partier blir lett inngangsport for sekundære, råtedannende bakterier og sopper. De fører til at skadene under lagring kan bli meget store. Bekjempes forebyggende ved vekstskifte og frøbeising.