Krysantemumvirus, sykdom på krysantemum forårsaket av virus. Angrep viser seg med ulike typer symptomer, slik som mosaikk, klorotiske (blekfargede) ringer og nerveklaring på bladene, skjeve og misfargede blomster, redusert blomsterstørrelse, partier med dødt vev på blader og stengler og dårlig rotutvikling. Flere forskjellige virus kan være årsak til sykdommen, av disse er tomatbronsetoppvirus det mest ødeleggende. Noen spres fra plante til plante med bladlus og trips, andre ved kontakt. Bekjempes ved bruk av friskt plantemateriale og med sprøyting med kjemiske midler mot insekter.