Korsblomstringsflekk, sykdom på kålvekster forårsaket av sekksporesoppen Mycosphaerella brassicicola. Angrepet viser seg om høsten, først på de eldste bladene som små, svarte prikker. De blir etter hvert 1–3 cm store, og får et gråbrunt og tørt utseende, med sporehus som utvikles i karakteristiske konsentriske ringer. Kraftig angrep fører til at bladene gulner og faller av. Ved lagring utvikles råteflekkene videre, med lagringssvinn og økt pussearbeid som resultat. Soppen er vanligst på hodekål, men finnes også på rosenkål og blomkål. Bekjempes med vekstskifte og sprøyting med kjemisk soppmiddel.