Løkgråskimmel, sykdom på løk forårsaket av sekksporesoppen Botrytis alli. Angrep viser seg som gråfarget råte på lagret løk. Etter hvert skrumper løken inn, og det kan dannes et grått soppbelegg på overflaten, og små, svarte hvileknoller. Dette er den viktigste årsaken til at løk råtner under lagring, og skadene kan bli omfattende. Soppen overlever i frø, løk og planterester. Bekjempes ved vekstskifte, beising av frø og setteløk, skånsom håndtering og gode lagringsforhold, og forebyggende sprøyting med kjemisk soppmiddel.