Salatkjempenervevirus, virus som forårsaker sykdom på salat. Viser seg som lyse bånd langs nervene på bladet, slik at de ser større ut enn normalt. Bladene blir også mer buklete, flikete, stive og harde enn vanlig. Plantene blir mer eller mindre hemmet i veksten, alt etter som de blir smittet på et tidlig eller sent utviklingsstadium. Symptomene er kraftigst under kjølige forhold, spesielt om våren og høsten. Viruset spres med zoosporene av den jordboende soppen Olpidium, som lever i salatrøttene. Salatkjempenervevirus kan gjøre mye skade. Bekjempes først og fremst ved forebyggende tiltak som dyrking av resistente sorter, bruk av sykdomskontrollerte, friske småplanter, og jorddamping.