Heggeflekk, sykdom på hegg forårsaket av sekksporesoppen Blumeriella jaapii. Soppen var inntil 1964 bare kjent på hegg i Europa. Siden da har den vist seg å kunne gi atskillig skade på steinfrukttrær under fuktige forhold, først og fremst på kirsebær. Sykdommen viser seg som små, purpurfargede flekker på oversiden av bladene i mai/juni. Senere kan vevet i flekkene tørke inn og falle ut, og gi symptomer som ligner hagelskuddsyke. I flekkene dannes soppens sporer som et hvitt belegg. Angrepet fører til at bladene faller av for tidlig, og dette kan være et stort problem i planteskoler pga. dårlig avmodning og innvintring av plantene, slik at de blir lettere skadet av frost. Heggeflekk kan bekjempes ved sprøyting med et systemisk virkende soppmiddel.