Pseudomonas chlororaphis, beisemiddel mot soppsykdommer på korn. Inneholder et spesielt isolat av den i jord naturlig forekommende bakterie Pseudomonas chlororaphis. Den har biologisk virkning mot flere frøoverførte sykdommer, først og fremst stripesyke, byggbrunflekk, dekket sot og havrebrunflekk. Middelet ble opprinnelig utviklet ved Sveriges landbruksuniversitet på grunnlag av et isolat av bakterien fra jord i Nord-Sverige som kan vokse ned til 5 °C. Markedsføres under handelsnavnet Cedomon.