Klematisvisnesyke, sykdom på klematis forårsaket av sekksporesoppen Ascochyta clematidina. Plantens stengler og blad angripes ved basis, og det utvikles en gråaktig råte. Skuddene visner over angrepsstedet. Unge planter blir lettest angrepet, og de kan gå ut. Soppens sporehus overlever i døde stilker og blad. Sporene spres med regnsprut om forsommeren. Bekjempes ved å plukke vekk og brenne opp angrepne blad og stengler. Kraftige angrep kan bekjempes med vanning med et soppmiddel rundt rothalsen.