Edelgranfiltsopp, sykdom på forskjellige arter av edelgran forårsaket av sekksporesoppen Herpotrichia parasitica. Soppen angriper nålene. Utover sommeren kan man finne brune nåler innspunnet i et hvitaktig, senere lysebrunt mycel. Angrep skjer vanligvis i tett ungskog med dårlig utlufting og høy luftfuktighet. Soppen kan gjøre en del skade, særlig hos juletre- og pyntegrøntprodusenter.