Strobiluriner, gruppe av soppmidler, opprinnlig isolert fra soppen Strobilurus tenacellus som vokser på furukongler. Soppen produserer stoffet for å holde borte andre sopparter som kan konkurrere om næringsgrunnlaget i konglene. Det naturlig forekommende soppmiddelet har dannet grunnlaget for utvikling av en rekke syntetisk fremstilte strobiluriner. De inngår i ulike soppmidler, enten alene, eller i blanding med andre kjemiske forbindelser. Mest kjent av disse midlene er azooxystrobin, kresoxim-methyl, picoxystrobin, pyraclostrobin og trifloxystrobin. De syntetiske strobilurinene har hovedsakelig den samme virkningsmekanisme som det naturlig forekommende. Den består i en blokkering av elektrontransporten i de energiproduserende mitokondriene i cellene, slik at soppen ikke kan vokse. Mange midler av denne typen har vist seg å være meget effektive, men noen kan føre til resistens hos sopper ved ensidig bruk.