Sølvglans, sykdom på busker og trær forårsaket av stilksporesoppen Chondrostereum purpureum. Tiltrykte, rosafargede fruktlegemer (kjuker) som utvikles på døde grener og stammer. Bladene på angrepne planter får en egen mattgrønn farge, med sølv- eller blyaktig glans, slik at de skiller seg skarpt ut fra friskt, rent grønt bladverk. Spres med rotkontakt og sporer, angriper først og fremst plomme, men også på eple, pære, kirsebær og solbær, foruten mispel, kornell, lind, osp, pil og mange andre arter. Bekjempes ved å fjerne og brenne angrepne grener, ofte hele planten. Også en vanlig saprofytt på døde grener, stammer og stubber av mange forskjellige trær, særlig løvtrær.