Clasterosporium carpophilum, eller Stigmina carpophila, konidiesopp som forårsaker haglskuddsyke på kirsebær. På bladene blir det større eller mindre, ofte rundaktige, brune og tørre flekker som lett faller ut, så bladverket får et fillet og gjennomhullet utseende. Flekker kan også finnes på bladstilk, årsskudd og bær på forskjellig utviklingsstadium. Soppen kan bekjempes effektivt ved sprøyting med et systemisk virkende plantevernmiddel like før og like etter blomstring.