Granbarstripe, sykdom på gran forårsaket av sekksporesoppen Lirula macrospora. Angriper helt unge nåler om våren. Synlige symptomer finnes ikke før neste vår. Da blir nålene brune, med en svart stripe ved basis. Om høsten utvikles sporehoper i svarte, lange striper. De døde nålene faller ikke av, men kan bli sittende på i årevis. Småtrær som står skyggefullt til er spesielt utsatt. Soppen er sjelden årsak til skader av betydning.