Tolklofosmetyl, systemisk virkende soppmiddel. Fosformiddel som har kontaktvirkning mot svartskurv, og brukes til beising av settepoteter, blomsterløk og blomsterknoller og til vanning eller innblanding i jord ved dyrking av prydplanter og planteskolekulturer. Markedsføres under handelsnavnet Rizolex 50 FW.