Kvintozen, kontaktvirkende soppmiddel. Tidligere mye brukt mot gråskimmel, sopper som gir rotbrann på småplanter og overvintringssopper på gress og engvekster. Ikke tillatt brukt i Norge etter 1987.