Frostsprekker, opptrer ofte, særlig på løvtrær, ved at barken under sterk vinterfrost sprekker opp og veden blottlegges. Sårene kan senere heles, men sprekker lett opp igjen, bl.a. i tørkeperioder. Gjentatt sprekking og sårheling kan føre til list- eller svulstformige utvekster på stammen.