Rosestråleflekk, sykdom på rose forårsaket av sekksporesoppen Diplocarpon rosae, med konidiestadiet Marssonina rosae. Viser seg først som små, mørkebrune flekker med stråleformet kant på oversiden av bladene. Etter hvert blir de større, og flyter gjerne sammen. Er en av de vanligste og viktigste soppene på roser.