Douglaskreftsopp, sykdom på bartrær, særlig furu og lerk, forårsaket av sekksporesoppen Phacidium coniferarum. Den angriper barken gjennom ferske sår, særlig etter stammekvisting senhøstes og i vintertiden. Det utvikles kreftsår, som vanligvis blir avlange. Barken sprekker opp, og det blir utflod av kvae. Ved kraftige angrep kan større partier av grener bli drept slik at de dør. Soppen kan også opptre saprofyttisk som blåvedsopp på lagret virke.