Poppelbladfall, sykdom på forskjellige poppelarter forårsaket av sekksporesoppen Drepanopeziza sp. Viser seg som brune flekker på bladene, som etter hvert kan deformeres og falle av. Årsskudd kan også angripes, hvorved tilveksten stopper opp. Soppen gjør mest skade i fuktige somrer. Den overlever i gamle blad på bakken, og spres som konidier derfra med regn om våren til nye blad. Kan bekjempes ved å fjerne gamle blad og sprøyte med kjemisk soppmiddel.