Flekkskurv, sykdom på bringebær forårsaket av sekksporesoppen Elsinoë veneta. Den viser seg på årsskuddene som små, hvitaktige, ofte sammenflytende flekker, med en mørkfiolett rand rundt. Også bladene og bærene kan angripes. Soppens sporehoper utvikles i flekkene. Sterke angrep vil svekke plantene og føre til redusert bæravling. Det er forskjell i bringebærsortenes mottagelighet for sykdommen. Den kan bekjempes ved å fjerne angrepne stengler, holde plantningen åpen og fri for ugress, og ved sprøyting med et egnet kjemisk plantevernmiddel om våren og i vekstsesongen.