Lophodermium, sekksporesoppslekt, omfatter flere arter som er parasitter på nålene av bartrær. Av størst økonomisk betydning er furuskytte. Slekten kjennetegnes ved at de små fruktlegemene (apotheciene) er innleiret i vertvevet og dekket av en membran som åpner seg med en lengdespalte når sporene er modne.