Skurvsopp, i snever betydning kjernesoppslekten Venturia. Slekten omfatter noen av de aller mest skadelige parasittsoppene på frukttrær, f.eks. epleskurv, pæreskurv, kirsebærskurv, plommeskurv. Skurvsopper kan bekjempes ved sprøyting med forskjellige midler.