Drepanopeziza, sekksporesoppslekt, flere arter er viktige planteparasitter, bl.a. D. ribis, som er årsak til sykdommen bærbuskbladfall på solbær og andre Ribes-arter.