Gloeosporium, tidligere navn på slekt av konidiesopper, nå Marssonina. Slekten omfattet mange svært forskjellige arter, deriblant mange plantepatogener (sykdomsfremkallende). Noen av disse er ført til slekten Colletotrichum, andre til blant annet slektene Cylindrosporium og Phlyctema.