Jordboende virus, plantevirus som spres av jordboende nematoder og sopper. Omfatter ulike virus som infiserer og skader forskjellige planteslag. Frittlevende rotnematoder som har næringssug på planterøtter, kan få i seg plantesaft som inneholder virus. Når de senere suger på friske planterøtter, vil viruset kunne overføres til disse. Nematodene kan være smittedyktige i lang tid. Rattelvirus på potet blir overørt på denne måten. Sopper som overfører plantevirus er slike arter som infiserer planterøtter, og som spres med svermesporer, slik som f.eks. vorteskurvsopp, som overfører mopptoppvirus på potet. Svermesporene svømmer i jordvannet til de kommer i kontakt med røttene på en vertplante. De trenger inn i roten og fører samtidig med seg viruset.