Bakterievisning, sykdom på plantene Begonia og Pelargonium forårsaket av to smitteraser, pathovarer, av bakterien Xanthomonas campestris. Sykdommen fører til karakteristiske brunlige flekker, til dels større døde felt på bladene, og at hele planten gradvis visner. Den er mest vanlig i veksthus, og kan føre til betydelige skader av stor økonomisk verdi. Sykdommen kan ikke bekjempes med kjemiske midler, men ved dyrking av Begonia og Pelargonium som tar utgangspunkt i friske, kontrollerte småplanter, og strenge hygieniske tiltak i veksthuset, har man unngått bakterieangrep.