Klippfisksopp, sopp som vokser på saltholdige næringsmidler, slik som klippfisk, spekemat og saltholdige bønner. Hører til konidiesoppene, Fungi imperfecti. Mest skadelig på klippfisk, som særlig ved varmt og fuktig vær under tørkingen får et brunsvart soppbelegg (feilaktig kalt midd), som kan forringe kvaliteten betydelig. Soppens sporer kommer i de fleste tilfeller med urent salt, som igjen kommer fra urene pakkboder. Bekjempes blant annet ved desinfeksjon av lagerrom for salt, og av redskaper som brukes under fisketørkingen.