kopper(I)oksid, soppmiddel med forebyggende virkning mot en rekke sykdommer, bl.a. bladfall-, bladflekk-, og bladskimmelsykdommer, frukttrekreft, bakteriekreft, grå monilia, haglskuddsyke, plommepung og skurv. Hemmer vekst av mose og lav. Tillatt brukt i produksjon av eple, pære, steinfrukt, juletrær, pyntegrønt og bartrær i planteskoler. Middelet gir lett sprøyteskade, særlig i kjølig vær. Markedsføres under preparatnavnet Nordox 75 WG. Middelet (i ulike formuleringer) var tidligere tillatt brukt i mange andre kulturer (bær, grønnsaker og korn). Disse preparatene erstattet i sin tid bordåvæske, som var et av de første soppmidler som ble brukt.