Rattelvirus, virus som er årsak til sykdom på potet. Viser seg mest karakteristisk i knollene som nekroser i form av brune streker eller flekker inne i eller på overflaten. Dette betegnes rustflekksyke, som også kan forårsakes av mopptoppvirus. Riset kan være infisert uten å vise symptomer. Men under kjølige værforhold kan bladene vise forskjellige former for mosaikk, og stengler og bladstilker kan være sterkt forkortet. Rattelvirus er et jordboende virus, som spres med forskjellige jordboende sopper og nematoder. Det har en rekke andre kulturplanter, ugress og viltvoksende planter som vertplanter, men synlig skade av virusinfeksjonen på disse er ikke beskrevet. Sykdommen kan gi betydelig avlingsreduksjon, og rustflekkene gjør knollene lite egnet til mat og chips-produksjon. Bekjempes med vekstskifte og friske settepoteter.